IHE / IHE News / Archived news / 31 marca 2018 zmarł prof. Stanisław Mańkowski

31 marca 2018 zmarł prof. Stanisław Mańkowski

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 31 marca 2018 r. prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Mańkowskiego, wybitnego naukowca w dziedzinie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Pełnił funkcje Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska w latach 1993-1999. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w latach 2001-2002 oraz Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005.
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:40 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkowskim.
Autokar będzie podstawiony o godz. 12:40 przed Gmachem Głównym PW.

nekrolog