IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Skoczkowski Tadeusz

prof. Tadeusz Skoczkowski

TS

Professor Tadeusz Skoczkowski, PhD, DSc, El. Eng.

Head of the Department of the Rational Use of Energy 

Professor Tadeusz Skoczkowski, PhD, DSc, El. Eng. (Warsaw University of Technology, Head of the Department of the Rational Use of Energy) is a specialist in electrical engineering, energy management, new energy technologies, energy sustainable policy. His special area of interest is the low-carbon transformation resulting from the climate-energy policy with a focus on the power, building and industrial sectors, and associated socio-economic issues. He has also been teaching and researching in electrical circuits, electromagnetic field theory, power electronics, electrical machines and drives, electroheat technologies, numerical modelling of coupled fields.He served as the CEO of the Polish National Energy Conservation Agency (1999-2010).

He was the leader of the governmental group responsible for preparation energy efficiency sector to the European Union (EU) membership (1998-2004). He was the Scientific Secretary of the Electrotechnical Committee of the Polish Academy of Sciences – PAS (1996-2020).

Author of 3 books, 11 patents and more than 250 scientific papers and presentations; author of numerous analyses and reports on the energy sector, energy efficiency, climate change impact prepared for Poland’s government.

He worked in many projects in the EU Framework Projects (FP5, FP6, FP7): SAVE, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE), Horizon’2020. Since 2008, he has been working as the core theme leader on energy efficiency in the public sector in the “Concerto Action on Energy Efficiency Directive”. Now, he is involved in Horizon’2020 Project. INNOPATHS: Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe (2018-2021).

He gained unique experience as the Technical Secretary of TC 27 “Industrial electroheating equipment” in the International Electrotechnical Commission (IEC) (1995-2010).

He represented Poland in different international bodies, e.g. in the "Energy Efficiency and Related Environmental Aspects Group" in the Secretariat of Energy Charter Treaty (1999 -2006) where inter alia he headed the visiting teams on energy efficiency (“in-depth review”) to the Czech Republic (2003) and Sweden (2006). He was the co-chairman of the “Working group on energy efficiency” within the framework of the “Baltic Sea Energy Cooperation” (BASREC) (1999 – 2002).

Since 2020, he has been the president of COGEN Poland.

He was the member of several scientific boards and professional societies, e.g. the Board in the “European Council for Energy Efficient Economy” (2007-2010). He acted in the “Advisory Committee for IEE” (2004-2010), ”Advisory Group on Energy Horizon’2020” (2013-2017).

He has experience as the leader in many large development projects, e.g. “Didactical development of the Department of Aeronautical and Heat Engineering of the Warsaw University of Technology” (2011-2015), total budget €3 million; “PEMP – Polish Energy Efficient Motors Programme” (2005-2008), $3 million; “ECTC – Poland-Japan Energy Conservation Technology Center” (2004-2008), $3 million; Twinning Covenant “Sustainable Energy Policy Poland” (2002-2005), €1.4 million.

He received several scientific awards, e.g. the Award of the Scientific Secretary of the PAS, the Award of the Minister of High Education, the IEC Award’1906; the “Smart Grid Leader 2013” Award.

List of recent publications and activities

 1. Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011, (rozdział w książce).
 2. Skoczkowski T.: Roadmap for innovative smart metering services, SmartRegions - Promoting best practices of innovative smart metering services to European regions, Madryt, 2011, ss.1-14.
 3. Skoczkowski T.: Polska efektywna energetycznie, Forum Polska efektywna energetycznie, Katowice, 2012, ss. 1-38.
 4. Skoczkowski T., Stålberg A., Jaspers W.: Energy efficiency in public procurement, Concerted Action ESD Report, 2012, pp. 1-78.
 5. Skoczkowski T.: Mapa drogowa rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce, Konferencja URE, Warszawa, 2012, ss.1-25.
 6. Skoczkowski T., Węglarz A.: Cele nowych rozwiązań regulacyjnych, Konferencja Operator Informacji Pomiarowych” - nowe narzędzie na Rynku Energii, Warszawa, 2012, ss. 1-40.
 7. Skoczkowski T.: The benefits of using practical tools in the ICT area of the public sector, 3rd Concerted Action Plenary Meeting, Phaphos, Cypr, 2012, ss. 1-11.
 8. van Get C., Skoczkowski T.: Practical tools for improving the energy efficiency of ICT in the public sector, Concerto Action ESD Report, 2012, pp.1-52.
 9. Bielecki S., Skoczkowski T.: Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, nr 12a/2012, pp. 121-126.
 10. Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.
 11. Skoczkowski T.: Efektywność pomp i eksploatacji układów pompowych, Pompy i Pompownie, nr 3(146), 2012, s. 28.
 12. Salama A., Skoczkowski T., Szpak Z.: Inventory of central government buildings, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting,, 2013, Dublin, pp. 1-29.
 13. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, Elektro Info, nr 6, 2013, pp.66 – 69.
 14. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 2013, ss. 17-21.
 15. Skoczkowski T., Kochański M.: Some aspects of the growing penetration of wind energy in the Polish power system, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 2013.
 16. Skoczkowski T., Thijssen I., Wattel K., Ozolina I.: Alternative Approach in art. 5 in Practice, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Vilnius, 2013, pp. 1-34.
 17. Skoczkowski T., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania systemu białych certyfikatów w Polsce, Semianrium ITC, 2013, ss. 1-35.
 18. Skoczkowski T.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie  budowy Smart Grid, Konferencja Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty, Warszawa, 2013, ss.1-25.
 19. Skoczkowski T., Baran Ł.: Zrównoważone wsparcie dla OŹE, Czysta Energia, nr 12(148), 2013, pp. 22-25.
 20. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, Instal, nr 12(346), 2013, pp. 47-52.
 21. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii i ciepła OZE z biomasy, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013, ss. 1-13.
 22. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013.
 23. Skoczkowski T., Bielecki S., Szymczyk J., Palimąka T.: Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2014, Tom 17, Zeszyt 1, ss. 27-40.
 24. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii z biomasy, Energetyka, Numer 3 (717) / Rocznik 67, 2014, ss. 137-142.
 25. Skoczkowski T., Baran Ł.: Jak oceniać zrównoważenie technologii OZE?, Czysta Energia 3(151), 2014, ss. 28-31.
 26. Sàlama A., Marcińczyk M., Skoczkowski T.,  Thijssen I., Wattel K.: Encouraging other bodies to follow central government exemplary role in building renovation (art.5.7), Concerto Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Athens, 2014, pp. 1-32.
 27. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Biuletyn Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, marzec 2014, ss. 6-19.
 28. Skoczkowski T.: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, 5-16.
 29. Skoczkowski T.: Możliwe obszary rozwoju MŚP i wzrostu innowacyjności na Mazowszu, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, s. 241-249.
 30. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Rynek Energii Nr 2(111) - 2014, s. 3-8.
 31. Skoczkowski T., Bielecki S.: Warunki świadczenia usług systemowych przez prosumentów, XIX Konferencja Euro POWER, Warszawa, 2014, ss. 1-20.
 32. Bielecki S., Skoczkowski T.: Rola prosumenta w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich, Warszawa, 2014, ss. 1-30.
 33. Bielecki S., Skoczkowski T.: Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, Obraz ogólny i miejsce Polski", Polityka Energetyczna, tom 17, zeszyt 4, s. 171-185.
 34. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing. Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive 2, 2014, pp. 1-16.
 35. Skoczkowski T.: Public Sector: national, regional and local initiatives, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Services Directive 3, 2014, pp. 1-11. (for executive summary http://www.esd-ca.eu/reports/core-theme-series-reports/ca-esd-reports-covering-work-from-may-2011-to-december-2012>
 36. Sàlama A., Fasano G., Fanou S., Skoczkowski T.: Energy efficiency in historical buildings, places of worship and buildings owned by the armed forces -Art 5(2), Concerto Action EED Report presented in 4th Concerto Action EED Plenary Meeting, Milan, 2014, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/themes/public-sector-ct2 )
 37. Skoczkowski T., Bielecki S.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych, Przegląd Elektrotechniczny, 01/2015, pp. 88-94.
 38. Skoczkowski T., Bielecki S.: Kierunki badań naukowych w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Naukowo-Techniczna „Energetyka prosumencka – stan aktualny i kierunki rozwoju”, Warszawa, NOT, 2015, ss. 1-28
 39. Salama A., Skoczkowski T., Thijssen I. Implementing Article 6 on public purchasing of products, services and buildings, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-31.(for executive summary see http://www.esd-ca.eu/reports/working-group-executive-summaries)
 40. Donkelaar M., Thijssen I., Sàlama A., Skoczkowski T., Forni D. : Model contract and guidelines for energy performance contracts in the public sector, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 41. Skoczkowski T.: Europejska Unia Energetyczna, II Międzynarodowy Kongres „Łódzkie Energetyczne”, Łódź, 2015, ss.1-30.
 42. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report:  Concerted Action Energy Efficiency Directive, July 2015, pp. 1-14 http://www.ca-eed.eu/private-area/programme-information/outcomes
 43. Bielecki S., Skoczkowski T.: Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną, Rynek Energii nr 4(11), 2015, pp. 21-26.
 44. Molloy C., Ryan A., Sàlama A., Skoczkowski T.: Public sector in energy efficient transport services, Concerted Action EED Report presented in 6th Concerto Action EED Plenary Meeting, Luxembourg, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 45. Skoczkowski T., Bielecki S.: Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki, Seminarium KE-KPE PAN „Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki”, Warszawa, 2015, ss.1-41.
 46. Skoczkowski T.: Die polnische Sichtweise auf die Eniergieunion, Energietag der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Geislingen, 2015, ss.1-85.
 47. Rafał K., Skoczkowski T., Bielecki S.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. (Dynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation), XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015"; Łódź, 2015.
 48. Skoczkowski T., Bielecki S.: Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena, Energetyka Nr 1/Rocznik 68, Styczeń 2016, s.9-14.
 49. Skoczkowski T., Bielecki S., Baran Ł.: "Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce", Przegląd Elektrotechniczny 03/2016, s. 190-195.
 50. Skoczkowski T.: Energy efficient technologies, Advisory Group on Energy Meeting, Brussels, 2016, ss. 1-7.
 51. Skoczkowski T. (współautor): RAPORTU ELEKTRYKA DLA POKOLEŃ, SEP, Warszawa, 2016. red. M. Bartosik, ISBN 978-83-61163-64-0.
 52. Skoczkowski T., Sàlama A.M., Thijssen I., Ryan A., Rodrigues D.: Monitoring of art. 5 implementation progress – cost effectiveness of measures, Concerto Action EED Report presented in 7th Concerto Action EED Plenary Meeting, The Hague, 2016, pp. 1-36. (for executive summary  http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries)
 53. Rafał K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. Przegląd Elektrotechniczny 05/2016, s. 49-53.
 54. Skoczkowski T.: Polityki efektywności energetycznej i systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej, Seminarium Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Warszawa, 2016, ss. 1-29.
 55. Skoczkowski T., Węglarz A.: White Certificate Schemes in Poland, Final Seminar of Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Brussels, 2016, pp. 1-9. <http://enspol.eu/> 
 56. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, Przegląd Elektrotechniczny, 08/2016, s. 268-282. doi:10.15199/48.2016.08.69
 57. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej Przegląd Elektrotechniczny, 09/2016,  s. 287-295.doi:10.15199/48.2016.09.68
 58. Bugarin B., Rodrigues D., Ryan A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals   achievements and perspectives, Report presented in 8th Concerte Action EED Plenary Meeting, Bratislava, 2016, s. 1-38 (for executive summary  <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries> ) http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/8th-ca-eed-bratislava-october-2016/final-reports
 59. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2016, s. 277-287. doi:10.15199/48.2016.10.63
 60. Skoczkowski T.: EU energy at the crossroads? Power Shifts Academic Forum, Warszawa, 2016, ss. 1-95.
 61. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Przesył energii elektrycznej –potrzeby, progi i bariery. Przegląd Elektrotechniczny, 11/2016, s. 295-300. doi:10.15199/48.2016.11.69
 62. Skoczkowski T.,Węglarz A.: Examples under the existing EEOSs. Poland’s case. Workshop on Annual energy savings generated through energy efficiency obligation schemes and alternative measures implemented under EED Article 7, Joint Research Centre, Brussels, 2016, ss. 1-20. http://e3p.jrc.ec.europa.eu/events/workshop-annual-energy-savings-generated-through-energy-efficiency-obligation-schemes
 63. Skoczkowski T.: Economics and Governance for the Energy Transition, 3rd UNI-SET Energy Clustering Event Universities in the Energy Transition: Focus on Smart Energy Systems and Communities, Bucharest, 2016, ss.1-15.
 64. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa, Przegląd Elektrotechniczny, 12/2016, s. 332-340. doi:10.15199/48.2016.12.78
 65. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności. Przegląd Elektrotechniczny, 01/2017, s. 339-345 doi:10.15199/48.2017.01.79.
 66. Skoczkowski T.: White Certificate System in Poland. Lesson learned, International Energy Agency Workshop “Market-based Instruments for Energy Efficiency – Policy Choice and Design for the Energy Transition”, Brussels, 2017, ss.1-28. http://www.iea.org/workshops/market-based-instruments-for-energy-efficiency--policy-choice-and-design-for-th.html
 67. Skoczkowski T., Wronka A.: Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective, Przegląd Elektrotechniczny, 03/2017, s. 212-222. doi:10.15199/48.2017.03.49
 68. Skoczkowski T., Bielecki S.: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce. Przemysł Chemiczny, nr 96/2, 2017, pp. 275-278. DOI: 10.15199/62.2017.2.4 Impact Factor: 0.399.
 69. Szpak Z., Skoczkowski T., Węglarz A., Gilewski P.: The Energy Efficiency Law of 20 May 2016: White Certificates Scheme. Workshops Concerted Action for the Energy Efficiency Directive, Munchen, 2017, ss. 1-15.
 70. Martins F., Skoczkowski T., Threpsiadi A.: Member States’ modelling approach and how they can support energy efficiency. Implementation workshop. CA EED Parallel Workshops Proceedings, Munchen, 2017, pp. 1-8. http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/parallel-workshops-munich-march-2017/workshop-proceedings (private access).
 71. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive, 2017, pp. 1-24. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/core-theme-series-reports/ca-eed-reports-covering-work-from-january-2013-to-october-2016 (private access).
 72. Bugarin B., Rodrigues D., Ryana A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals - achievements and perspectives, Executive Summary 2.8, Public Sector - public buildings and public purchasing, 2017, pp. 1-7. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/working-group-executive-summaries (private access).
 73. Gilewski P., Skoczkowski T., Węglarz A.: Branża wodno-kanalizacyjna w świetle ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 5/2017, pp. 27-28.
 74. Węglarz A., Skoczkowski T., Gilewski P.: Możliwość racjonalnego gospodarowania energią w budownictwie w świetle Ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 6/2017, pp. 25-27.
 75. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S, Węglarz A.: Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, Energetyka, wrzesień 2017, pp. 590-595. http://elektroenergetyka.pl/numer/207
 76. Guermont C., Sàlama A.M., Shreeve G., Skoczkowski T.: New renovation strategies and solutions to de-risk investment, Concerto Action EED Report presented at the 1st Concerto Action EED Plenary Meeting, Sofia, 2017, s. 1-32. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 77. “How can FP9 strengthen the link between research, innovation and education?” (Panel Discussion), High-Level Conference “European Universities in the Energy Transition: Towards a Clean Energy Future” 6th UNI-SET Energy Clustering Event, Brussels, 2017.
 78. Skoczkowski T.: Highlights from the CA EED, Plenary Meeting of Concerted Action EPPBD, Bucharest, 2017, ss. 1-35.
 79. Skoczkowski T., Węglarz A.: Efektywność energetyczna w Polsce, Nowa Energia, nr 1 (61) 2018, pp. 38-41.
 80. Skoczkowski T., Węglarz A., Gutowski.: Modelowanie zapotrzebowania Polski na energię do roku 2050, seminarium w NFOŚiGW, Warszawa, 2018, ss. 1-45.
 81. Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Włodarczak M., Gutowski P.: Impact assessment of climate policy on Poland's power sector, Mitigation  and Adaptation Strategies for Global Change, 2017, DOI: 10.1007/s11027-018-9786-z. Impact Factor: 2.585. http://rdcu.be/GPH 
 82. Bielecki S., Skoczkowski T.: Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy, Przemysł Chemiczny, nr 97/3, 2018, pp. 309-318, DOI: 10.15199/62.2018.3.1, Impact Factor: 0.399.
 83. Bergman I.M., Ryan A., Skoczkowski T.: Public procurement, resulting energy and economic savings, CA EED Report, presented at the 2nd CA EED Plenary Meeting, Vienna, 2018, pp.1-46. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 84. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S.: Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy (Assessment of Sustainability Biomass Energy Converting Process), April 2018, Rynek Energii 2/2018(135).
 85. Bielecki S., Skoczkowski T.: An enhanced concept of Q-power management, Energy 162 (2018) 335-353, Impact Factor: 4.968. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042.
 86. Berg M., Ryan A., Skoczkowski T., Toivanen J., Zvaigznītis K.: Energy management in central government buildings and ensuring effective energy audits during the 2nd compliance period, CA EED Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Bucharest, 2018, ss.1-71. ((for executive summary https://www.ca-eed.eu/content/download/7992/file/CA%20EED%20PM3%20Public%20Proceedings%20final.pdf )
 87. Badyda K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Efektywność energetyczna, Element rynku energii, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 6/2018, pp.46-53 (również XX Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2018).
 88. Praca zbiorowa. (Skoczkowski T. współautor): Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą 2050 r. Forum Energii, 2019, p. 72.
 89. Maguire J.; Skoczkowski T.: Good practice in unlocking energy efficiency potential in the rental sector by overcoming split incentives. Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Helsinki, 2019, ss.1-17.
 90. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: Modelling of diffusion of renewable technologies and its application in the long-term energy forecasting, Proceedings of ECOS 2019 - 32 International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 2019, ISBN 978-83-61506-51-5, ss. 303-320 Wroclaw, Poland.
 91. Skoczkowski T., Bielecki S., Kochański M., Korczak K.: Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives, Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, PII S2210-4224(18)30142-4, DOI 10.1016/j.eist.2019.06.001. Impact Factor: 7.25. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418301424
 92. Skoczkowski T, Węglarz A.: Efektywność energetyczna – na co powinien przygotować się przedsiębiorca po 2020 roku?, XXI Sympozjum Energetyka, Bełchatów 2019, ss. 1-25.
 93. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: Long-Term Projection of Renewable Energy Technology Diffusion, Energies 2019, 12, 4261; doi:10.3390/en12224261. Impact Factor: 2.990. www.mdpi.com/journal/energie .
 94. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T.: Analysing Sectoral Deployment and Integration, Time Paths and Trajectories from History and Scenarios, INNOPATHS Meeting, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam, ss.1-34.
 95. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K.: Decarbonisation of energy-intensive industries, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, INNOPATHS Meeting, Potsdam, 2019, ss. 1-28.
 96. Skoczkowski T, Węglarz A.: Efektywność energetyczna – na co powinien przygotować się przedsiębiorca po 2020 roku? Energetyka Cieplna i Zawodowa, 7/2019, pp. 54-62.
 97. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K.: Poland’s climate and energy policy.  Are we moving in the same direction?, Workshop “Coordinating the next wave of EU climate policies“, Berlin, 2019, ss. 1-18.
 98. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K., Węglarz A.: Energy use and energy saving opportunities in the EU steel industry, XIV Research&Development in Power Engineering, Warszawa, 2019, ss. 1-28.
 99. Rosenow J., Skoczkowski T., Węglarz A., Stańczyk W.: Evaluating the Polish White Certificate Scheme, Workshop on Modernising Energy efficiency obligation programmes, International Energy Agency, Paris, 2019, ss. 1-30.
 100. Skoczkowski T., Węglarz A., Stańczyk W.: White Certificate Scheme in Poland, ENSMOV Workshop, Paris, 2019, ss. 1-8.
 101. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T: Technology Innovation System Analysis of Electricity Smart Metering in the European Union, Energies 2020, 13, 916; doi:10.3390/en13040916.  https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/916/pdf Impact Factor: 2.707 (2018).
 102. Rosenow J., Skoczkowski T., Thomas S., Węglarz A., Stańczyk W., Jędra M.: Evaluating the Polish White Certificate scheme, Energy Policy 144 (2020) doi: 1116890301 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111689 Impact Factor: 4.88 (2019).
 103. Maciąg Ł., Dukat P., Bielecki S, Skoczkowski T.: Moce szczytowe a współczynniki jednoczesności, Energia Elektryczna, , nr 7, 2020, ss. 16-19.
 104. Skoczkowski T, Verdolini E, Bielecki S, Kochański M, Korczak K, Węglarz A, Technology Innovation System analysis of decarbonisation options in the EU steel industry, Energy, vol.112, 2020, ss.1-21 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118688 Impact Factor: 6.082.
 105. Skoczkowski T., Rosenow J.: Evaluating the Polish White Certificate scheme, ECEEE Conference “Industrial Efficiency 2020, Decarbonise Industry!", digital event, 2020.
 106. Skoczkowski T., Kossak E., van Mourik M.: Combining CO2 targets with energy efficiency targets – Measuring & Verification, Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, remote event, 2020, pp. 1-40.
 107. Zabek D., Pullin R., Pearson M., Grzebielec A., Skoczkowski T.: Piezoelectric-Silicone Structure for Vibration Energy Harvesting: Testing and Modelling, Smart Materials and Structures, 2021, https://doi.org/10.1088/1361-665X/abd964  Impact Factor: 3.613.
 108. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Buchowski J., Maciag Ł., Dukat P.: Impact of the Lockdown during the COVID-19 Pandemic on Electricity Use by Residential Users, Energies, vol. 980, nr 14 (4), 2021, ss. 1-33, DOI:10.3390/en14040980 Impact Factor: 3.060.
 109. Skoczkowski T., Sekki T., Ryan A.: Role of central and local authorities in public building energy up-grading, Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, remote event, 2021, pp. 1-26.
 110. Skoczkowski T.: Role of central and local authorities in public building energy up-grading, Report, presented at the CA EPBD Plenary Meeting, remote event, 2021, pp. 1-19.
 111. Kochański, M.; Korczak, K.;Skoczkowski, T. Enablers and Barriers in the Market-Driven Rollout of Smart Metering: Polish Technology Innovation System Analysis. Energies 2021,14, 5259.  https://doi.org/10.3390/en14175259  IF: 3.004.
 112. Skoczkowski T., Bielecki S., Wołowicz M.: Energy Management in the Decarbonisation of the EU energy-intensive industries, XV Conference on Research and Development in Power Engineering, Warszawa, 2021, ss. 1-28.
 113. Gajetzki J., Ryan A., Skoczkowski T.: The role of databases in supporting the role MS play in demonstrating Art. 5. Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Lisbon, 2022, pp. 1-44.
 114. Korczak K., Kochański M., Skoczkowski T: Mitigation options for decarbonization of the non-metallic minerals industry and their impacts on costs, energy consumption and GHG emissions in the EU - Systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 2022, t. 385, ss.1-18, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132006 (Available online 28 April 2022, 132006), IF: 9.297.