IHE / IHE News

 • Rekrutacja na studia podyplomowe ITC
 • CO2 CAPTURE TECHNOLOGIES FROM ENERGY-RELATED FLUE GASES BASED ON MOLTEN CARBONATE FUEL CELLS
 • Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2024
 • Seminarium instytutowe 5 marca
 • Seminarium instytutowe 27 lutego
 • Seminarium instytutowe 6 lutego
 • Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki
 • Oferta prac magisterskich
 • Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego
 • International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering
 • Zmarł Profesor Piotr Wolański
 • 17 czerwca 2024 zmarł nagle dr hab. inż Adam Dacko
 • Rekrutacja na studia podyplomowe
 • MOLCAR project seminar - June 13th
 • XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej
 • Seminarium CSZ z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki
 • Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023
 • Międzynarodowy kurs letni poświęcony funkcjonowaniu sztucznej inteligencji
 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską
 • Nagroda NERNST 2023
 • Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk
 • Nagroda im. W. Nernsta edycja 2022
 • MOLCAR workshops 19-Jul-2022
 • Stypendium im. Franciszka Pchełki
 • CTH2 is seeking highly skilled and motivated candidates
 • Niezwykła misja balonowa naszych studentów
 • Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
 • Westinghouse Internship Program
 • Nagrody dla profesora Michała Podowskiego
 • prof. Piotr Wolanski - Fellow of The Combustion Institute
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Studia Podyplomowe
 • Job offers
 • IHE Seminars
 • Archived news
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
 • Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022
 • IHE News

  wydarzenia

  Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2024

  Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych w roku 2024 wspierających prowadzenie działalności naukowej przez pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

  Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami:

  Seminarium instytutowe 5 marca

  Serdecznie zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się w dniu 5 marca (wtorek) o godzinie 10:15 w sali T105 (tryb stacjonarny).

  Referat wygłosi mgr. inż. Grzegorz Nehring. Temat wystąpienia: „Badania wpływu szybkości chłodzenia i domieszkowania popiołów lotnych z energetyki zawodowej na właściwości fizyczne witryfikatów celem polepszenia ich parametrów użytkowych”.

  Seminarium instytutowe 27 lutego

  Serdecznie zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się w dniu 27 lutego (wtorek) o godzinie 10:15 w sali T105 (tryb stacjonarny).

  Referat wygłosi prof. dr hab. Inż. Jarosław Milewski. Temat wystąpienia: "Nowatorska technologia odzysku ciepła z silników tłokowych oparta na obiegu dwutlenku węgla o parametrach nadkrytycznych".

  Seminarium instytutowe 6 lutego

  Serdecznie zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się 6 lutego o 10:15 w trybie stacjonarnym, w sali 105 ITC.

  Prelekcję wygłosi dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW. Temat wystąpienia: „Badania w zakresie technologii rakietowych jako przykład współpracy interdyscyplinarnej w ramach uczelni i nie tylko”.

  Planowany czas trwania wystąpienia to 45 – 60 minut, następnie będzie czas na pytania i dyskusję. Proszę więc zarezerwować więcej czasu niż zwykle.

  Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki

  Grupa PGE cały czas stawia sobie nowe wyzwania związane z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technologii przetwarzania ubocznych materiałów z energetyki konwencjonalnej. PGE angażuje się również w poszukiwanie technologii do odzysku surowców z instalacji OZE, które mają znaczący potencjał do wykorzystania, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Efektywna realizacja takich zadań wymaga specjalistycznych kompetencji i dedykowanej działalności badawczo-rozwojowej w tym obszarze. Dlatego w listopadzie 2021 powołano Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, które funkcjonuje w ramach PGE Ekoserwis. W grudniu 2022 roku Centrum zainaugurowało działalność w nowo utworzonym ośrodku laboratoryjno-biurowym w Bełchatowie. 

  Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

  Rozpoczął się proces  wyborczy  do  komitetów naukowych  Polskiej  Akademii  Nauk. 

  Wybory  odbywają  się  przy  pomocy elektronicznego  systemu  wyborczego  Polskiej  Akademii  Nauk.
  Zgodnie  z  harmonogramem  rejestracja  osób  uprawnionych  do  głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.

  Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

  Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.

  https://pw.edu.pl/pw/Aktualnosci/Polskie-Elektrownie-Jadrowe-i-Politechnika-Warszawska-podpisaly-umowe-o-wspolpracy-przy-ksztalceniu-kadr-dla-sektora-jadrowego