IHE / IHE News / ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016

ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016

Prezentujemy nasz Ranking Kierunków Studiów w nowej, wielokryterialnej formule

Rankingi kierunków studiów będą nabierały coraz większego znaczenia, dając szansę porównywania konkretnych elementów uczelni, tj. kierunków lub jednostek (wydziałów). Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że na uczelniach, nawet bardzo dobrych, zdarzają się jednostki bardzo słabe. Coraz mniejsze uzasadnienie znajduje również wspólne klasyfikowanie np. uniwersytetów i uczelni technicznych. Oczywiście zestawienie wszystkich uczelni w jednej klasyfikacji daje uczelniom z czołówki ogromny prestiż, jednak uzasadnienie merytoryczne takich porównań jest coraz trudniejsze.

Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku aż 47 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. Jesteśmy przekonani, że rankingi kierunków są bardzo pomocne kandydatom na studia, ponieważ dodatkowo wskazują na mocne strony uczelni. Co roku rozwijamy tę część rankingu, aby jak najlepiej pokazać maturzystom, gdzie warto studiować, który dyplom ma najwyższy prestiż.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Comments

Log in to comment.