IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Zmiany w Prawie zamówień publicznych przegłosowane przez Senat

Zmiany w Prawie zamówień publicznych przegłosowane przez Senat

Aktualności
06/03/2014 9:28 am
14/03/2014 10:17 am