IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Wiceminister Piotr Dardziński na Radzie UE ds. Konkurencyjności (COMPET)

Wiceminister Piotr Dardziński na Radzie UE ds. Konkurencyjności (COMPET)

Aktualności
17/07/2018 2:59 pm
25/07/2018 3:18 pm