IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / W stronę odbiurokratyzowania uczelni – obradowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W stronę odbiurokratyzowania uczelni – obradowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności
15/01/2016 11:05 am
24/01/2016 11:17 am