IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Uczelnie Przyszłości: MNiSW przeznaczy 250 mln zł na rozwój kompetencji wśród studentów

Uczelnie Przyszłości: MNiSW przeznaczy 250 mln zł na rozwój kompetencji wśród studentów

Aktualności
20/07/2015 4:15 pm
28/07/2015 3:17 pm