IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Studia dualne – czyli jak połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem zawodowym

Studia dualne – czyli jak połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem zawodowym

Aktualności
18/12/2017 1:13 pm
26/12/2017 1:18 pm