IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Profesor Andrzej Jajszczyk członkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Profesor Andrzej Jajszczyk członkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Aktualności
16/01/2017 4:17 pm
24/01/2017 4:17 pm