IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Aleksander Bobko: Podpisano umowę trójstronną ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy

Prof. Aleksander Bobko: Podpisano umowę trójstronną ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy

Aktualności
14/11/2017 3:16 pm
22/11/2017 3:17 pm