IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie środków na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagra...

Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie środków na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagra...

Aktualności
15/05/2015 11:05 am
23/05/2015 10:17 am