IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Powstaje Polsko-Amerykańska Rada Innowacji - platforma współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami

Powstaje Polsko-Amerykańska Rada Innowacji - platforma współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami

Aktualności
19/11/2014 9:54 am
27/11/2014 10:17 am