IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polska nauka – otwarta i innowacyjna. Horyzont 2020 czeka na polskich naukowców.

Polska nauka – otwarta i innowacyjna. Horyzont 2020 czeka na polskich naukowców.

Aktualności
21/09/2015 4:58 pm
29/09/2015 4:17 pm