IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowe zasady uznawania wykształcenia zdobytego na Słowacji

Nowe zasady uznawania wykształcenia zdobytego na Słowacji

Aktualności
16/03/2016 2:13 pm
24/03/2016 2:17 pm