IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Aktualności
29/01/2015 1:00 pm
06/02/2015 1:17 pm