IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych już w 2017 r.

Nowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych już w 2017 r.

Aktualności
18/02/2015 2:01 pm
26/02/2015 2:17 pm