IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z organizacjami studentów i doktorantów

Minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z organizacjami studentów i doktorantów

Aktualności
17/01/2014 6:48 pm
25/01/2014 7:17 pm