IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła „Pakiet dla humanistyki”

Minister Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła „Pakiet dla humanistyki”

Aktualności
26/02/2014 4:26 pm
06/03/2014 5:17 pm