IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska odwiedzi dziś Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz weźmie udział w seminarium na Politechnice Łódzkiej

Minister Lena Kolarska-Bobińska odwiedzi dziś Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz weźmie udział w seminarium na Politechnice Łódzkiej

Aktualności
13/07/2015 2:22 pm
21/07/2015 2:17 pm