IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Kolarska-Bobińska do amerykańskich przedsiębiorców: Polska jest idealnym miejscem do inwestowania w badania i rozwój

Minister Kolarska-Bobińska do amerykańskich przedsiębiorców: Polska jest idealnym miejscem do inwestowania w badania i rozwój

Aktualności
29/09/2014 6:06 pm
07/10/2014 6:17 pm