IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Innowacyjna gospodarka głównym tematem posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Innowacyjna gospodarka głównym tematem posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Aktualności
07/12/2015 4:01 pm
15/12/2015 3:17 pm