IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Inkubatory Innowacyjności: jak polskie uczelnie poradziły sobie z komercjalizacją badań?

Inkubatory Innowacyjności: jak polskie uczelnie poradziły sobie z komercjalizacją badań?

Aktualności
16/12/2015 6:14 pm
24/12/2015 5:17 pm