IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Informacja o rezygnacji prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o rezygnacji prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności
20/01/2016 12:47 pm
28/01/2016 12:17 pm