IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Gowin na debacie Polska 4.0: patriotyzm gospodarczy wymaga współpracy między sektorem publicznym i prywatnym

Gowin na debacie Polska 4.0: patriotyzm gospodarczy wymaga współpracy między sektorem publicznym i prywatnym

Aktualności
23/10/2017 2:13 pm
31/10/2017 1:17 pm