IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Dr hab. Jacek Guliński na III Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP

Dr hab. Jacek Guliński na III Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP

Aktualności
05/12/2013 2:07 pm
13/12/2013 2:17 pm