IHE / RSS News / Aktualności PW / Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

Zaproszenie do udziału w badaniu EUROSTUDENT VI

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania. Badanie jest prowadzone równolegle w blisko 30 krajach. Pytania ankiety dostępnej na stronie internetowej adresowane są do wszystkich osób studiujących na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych oraz podyplomowych.  

Studenci PW
21/06/2016 3:05 pm
29/06/2016 3:17 pm