IHE / RSS News / Aktualności PW / Forum Dialogu Nauka - Przemysł: budujemy narodowy system innowacji

Forum Dialogu Nauka - Przemysł: budujemy narodowy system innowacji

Forum to wydarzenie, którego celem jest zbliżenie wszystkich środowisk zaangażowanych w budowę narodowego systemu innowacji. Będzie ono okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz dyskusji dotyczącej postępu technologicznego Polski. W Forum wezmą udział m.in. wicepremierzy Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz Prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis.

Uczelnia
05/10/2017 11:30 am
13/10/2017 12:17 pm