IHE / RSS News / Aktualności PW / 25 osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało stypendia MNiSW

25 osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało stypendia MNiSW

11 grudnia 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł – w przypadku doktorantów.

Studenci PW
12/12/2014 9:08 am
20/12/2014 9:17 am