IHE / IHE News / Archived news / Rusza VI edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

Rusza VI edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

Rusza VI edycja programu „Zrób dyplom z Veolią”

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia, do udziału w VI edycji uruchomionego przez Veolię Energię Warszawa programu „Zrób dyplom z Veolią”. Program skierowany jest do najlepszych studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia dzięki współpracy z jedną z największych i najważniejszych firm sektora energetycznego.

W ramach programu studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Veolii, będą mieli możliwość przygotowania swojej pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów ciepłowniczych.

Veolia oferuje w ramach programu  wsparcie merytoryczne, praktyczne spojrzenie na zagadnienia badawcze związane z prowadzonymi projektami, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, do platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

W aktualnej edycji programu, którego rozpoczęcie przewidziane jest w semestrze letnim 2018/2019, zdefiniowane zostało 11 zagadnień, które będą bazą dla formułowania tematów prac dyplomowych, przygotowywanych przez pięciu studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.

Harmonogram programu:

  • do 25 lutego 2019 r. - nabór zgłoszeń kandydatów do udziału w programie,
  • od 11 marca 2019r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych,
  • do 27 marca 2019 r. – decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w programie,
  • do 12 kwietnia 2019 r. - podpisanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do programu
  • 15 kwietnia 2019 – rozpoczęcie VI edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”

Więcej informacji w zakładce „Aktualności”, na stronie internetowej:

http://www.energiadlawarszawy.pl/news/zrob-dyplom-z-veolia-vi-edycja-programu-kwiecien-2019

1000 - Plakat VI Edycja programu Zrób dyplom z Veolią