IHE / IHE News / Archived news / Harmonogram roku akademickiego 2011/2012

Harmonogram roku akademickiego 2011/2012

 • uroczysta inauguracja roku akademickiego - 30.09.2011
 • początek zajęć semestru zimowego - 03.10.2011
 • Święto PW - 15.11.2011
 • początek wakacji zimowych - 23.12.2011
 • ostatni dzień wakacji zimowych - 01.01.2012
 • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia - 27.01.2012
 • ostatni dzień semestru zimowego - 27.01.2012
 • początek zimowej sesji egzaminacyjnej-  28.01.2012
 • egzamin uczelniany z języków obcych* - 30.01.2012
 • ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej - 12.02.2012
 • początek okresu rejestracyjnego - 13.02.2012
 • początek zajęć semestru letniego - 20.02.2012
 • początek wakacji wiosennych - 06.04.2012
 • ostatni dzień wakacji wiosennych - 10.04.2012
 • dzień wolny od zajęć - 30.04.2012
 • JUVENALIA – dzień wolny od zajęć** - 18.05.2012
 • dzień wolny od zajęć - 08.06.2012
 • ostatni dzień semestru letniego - 14.06.2012
 • początek letniej sesji egzaminacyjnej - 15.06.2012
 • egzamin uczelniany z języków obcych* - 15.06.2012
 • ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej - 29.06.2012
 • początek wakacji letnich - 30.06.2012
 • ostatni dzień wakacji letnich - 02.09.2012
 • egzamin uczelniany z języków obcych* - 03.09.2012
 • początek jesiennej sesji egzaminacyjnej - 04.09.2012
 • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia - 09.09.2012
 • ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej - 18.09.2012
 • początek okresu rejestracyjnego - 19.09.2012
 • ostatni dzień okresu rejestracyjnego, ostatni dzień roku akademickiego - 30.09.2012

* egzamin uczelniany z języków obcych – na poziomie B2.
** w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku  JUVENALIA – dzień wolny od zajęć - 25.05.2012

W semestrze zimowym:

 • 09.11.2011 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek,
 • 15.12.2011 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek,
 • 16.01.2012 (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

W semestrze letnim:

 • 07.03.2012 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek,
 • 30.05.2012 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Zarządzenie Rektora nr 013/2011 z dnia 23/03/2011