IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2014 zima

Seminaria ITC

Data Osoba Temat Zakład
/Instytucja
21 października mgr inż. Andrzej Bryła Inwestycje budowlane na Wydziale MEiL MEiL
28 października mgr inż. Tomasz Żarnowski Starzenie się izolacji włóknistych
stosowanych w ciepłownictwie i energetyce
ZT
4 listopada dr inż. Nikołaj Uzunow Awaria TMI2 a współczesne bezpieczeństwo elektrowni jądrowych ZMiUE
18 listopada mgr inż. Mariola Sawczuk Audyt energetyczny w przedsiębiorstwach produkcyjnych MODUS Sp. z o.o. /ZChiEB
25 listopada prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski Komfort cieplny ZT
2 grudnia dr inż Grzegorz Maciej Niewiński Analiza wpływu na środowisko poważnej awarii elektrowni jądrowej ZMiUE
9 grudnia prof. dr hab. Andrzej Chochowski
dr hab. Paweł Obstawski
Identyfikacja parametryczna 
w diagnostyce słonecznych instalacji grzewczych
WIP SGGW
/ZChiEB
16 grudnia dr inż. Sławomir Bielecki
prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski
Projekty budowy inteligentnych sieci energetycznych w Europie ZRUE
13 stycznia dr hab. inż. Artur Rusowicz
dr inż. Andrzej Grzebielec
Wybrane aspekty modernizacji skraplacza energetycznego ZChiEB
20 stycznia dr Dmitri Brega Numerical simulation of the plasma arcs Kharkov Aerospace University /ZSL
27 stycznia mgr inż. Rafał Bernat  Wpływ cząstek stałych 
na właściwości warstw porowatych elektrod ogniw paliwowych
ZMUE

Analiza wpływu na środowisko poważnej awarii elektrowni jądrowej

dr inż Grzegorz Maciej Niewiński

Seminarium z 2 grudnia 2014

Komfort cieplny

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

Seminarium z 25 listopada 2014

Projekty budowy inteligentnych sieci energetycznych w Europie

Seminarium z dnia 16 grudnia 2014

dr inż. Sławomir Bielecki
prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski

Wybrane aspekty modernizacji skraplacza energetycznego

Wybrane aspekty modernizacji skraplacza energetycznego