IHE / IHE News / Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Bogata historia, dobre tradycje, umiejętności i doświadczenie plus nowoczesność – to wizytówka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. Kierunek automatyka i robotyka, kierunek energetyka zajmują I miejsce w naszym rankingu, a kierunek mechanika i budowa maszyn plasuje się na drugim miejscu.

Ranking Studiów Inżynierskich 2017 ma charakter szczególny. Jest to pierwszy w rankingowej historii Perspektyw ranking wyspecjalizowany, adresowany do precyzyjnie wybranej grupy odbiorców, którymi są w tym przypadku ambitni kandydaci na studia techniczne, zainteresowani uzyskaniem tytułu inżyniera i magistra inżyniera na najbardziej renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.