IHE / IHE News / Archived news / Zakład Aparatury Procesowaj i Chłodnictwa został przekształcony w Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku

Zakład Aparatury Procesowaj i Chłodnictwa został przekształcony w Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lipca 2013 r., że z dniem 1 września 2013 r.    Zakład Aparatury Procesowaj i Chłodnictwa został przekształcony w Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku     (Refrigeration and Energy Buildings)