IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Kubiś Michał

Michał Kubiś

PhD. – Division of Thermodynamics room 208, e-mail: michal.kubis@pw.edu.pl tel. 48 22 234 52 23

Monday Tueseday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
14-15 konsultacje T208   12-13 konsultacje T208 8-10:30, 11-13:30 Termodynamika II (lab.) s. 148, 143, 016, 205     16-18 Termodynamika II (lab.) s. 143, 148, 016, 205v

Key research areas:

 • Measurement of material thermal properties
 • Composite materials
 • Modification of composites thermal properties

 Teaching courses:

 • Termodynamika II
 • Wymiana Ciepła II
 • Heat Transfer II
 • Miernictwo Cieplno-Przepływowe

 Subject areas for graduate work and interims project:

 • Modification of thermal conductivity of polymer-based composites reinforced with carbon fibre (experimental works)
 • Investigation of thermal properties of composite-based materials

Key publications:  

 • Ciecierska, Ewelina, Anna Boczkowska, Michał Kubiś, Paulina Chabera, and Tomasz Wiśniewski, Enhancement of Thermal and Electrical Conductivity of CFRP by Application of Carbon Nanotubes. European Society for Composite Materials, 2014, ISBN 84-616-9798-7, 8 s
 • Ciecierska E., Boczkowska A., Kubiś M., Chabera P., Wiśniewski T., Effect of styrene addition on thermal properties of epoxy resin doped with carbon nanotubes, Polymers for Advanced Technologies, 2015, Vol. 26, Issue 12, pp. 1593-1599, DOI: 10.1002/pat.3586.
 • Ciecierska Ewelina, Boczkowska Anna, Kubiś Michał [i in.]: Kompozyty żywicy epoksydowej z napełniaczami węglowymi. Struktura i właściwości, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 94, nr 11, 2015, ss. 2033-2037, DOI:10.15199/62.2015.11.28
 • Głuszek Małgorzata, Kubiś Michał, Żurowski Radosław [i in.] : Enhancement of thermo-rheological properties of smart materials based on sio2 and ppg modificated with expanded graphite, w: International Journal of Applied Ceramic Technology, Wiley-Blackwell Publishing, Inc., 2017, DOI:10.1111/ijac.12808
 • Czarnocki Piotr, Boczkowska Anna, Frączek Wojciech, Chabera Paulina, Kubiś Michał, Marjanowski Jędrzej: Carbon Fiber/Epoxy Mold with Embedded Carbon Fiber Resistor Heater - Case Study, w: SAE International Journal of Materials & Manufacturing, vol. 11, nr 2, 2018, ss. 105-112, DOI:10.4271/05-11-02-0011 
 • Głuszek Małgorzata, Żurowski Radosław, Kubiś Michał [i in.]: Shear thickening behavior and thermal properties of nanofluids with graphite fillers, w: Materials Research Express, vol. 6, 2019, ss. 1-11, DOI:10.1088/2053-1591/aae425 
 • Kubiś Michał, Boczkowska Anna, Ciecierska Ewelina [i in.]: Wpływ nanorurek węglowych na przewodność termiczną i elektryczną kompozytów na bazie żywic epoksydowych, w: Materiały Kompozytowe, Media Tech s.c., nr 1, 2017, ss. 15-20
 • K. Pietrak, T.S. Wiśniewski, M. Kubiś.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, Thermochimica Acta, 654 (2017), 54–64
 • Pietrak Karol, Kubiś Michał, Langowski Marcin, Kropielnicki Michał, Wultański Paweł, Effect of particle shape and imperfect filler-matrix interface on effective thermal conductivity of epoxy-aluminum composite, Composites theory and practice, 17: 4 (2017) 183-188

 

Patent

 • Boczkowska Anna, Kubiś Michał, Ciecierska Ewelina, Kozera Paulina, Wiśniewski Tomasz, Czarnocki Piotr, Świtkiewicz Roman, Frączek Wojciech, Marjanowski Jędrzej, Rafał Mikke, Papiorek Andrzej: Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób wytwarzania materiału kompozytowego (ang. Polymeric composite material and method for producing the composite material), Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.411637, Numer patentu/prawa: PAT.228039, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-03-2015, Data udzielenia (decyzji): 25-09-2017

 

Participation in research projects: (opcjonalne)

 • TERMET – New construction materials with elevated thermal conductivity, POIG.01.01.02-00-097/09, 2009-2014
 • PRELOT – Development of out-of-autoclave technology for manufacturing aeronautical composite structures based on carbon reinforced preimpregnates, PBS1/B5/9/2012
 • INNOOS – Development of innovative system stands for firefighting protective gear investigation O OBR 0011 03 001, (2014-2016)
 • PRD - Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (2015)
 • DRYWALL – Development of innovative technology for drying and insulating building walls, POIR. 04.01.02-00-0099/16

Other: (opcjonalne)

 • Joint PhD study at Warsaw University of Technology and Technische Universität Dresden (2019)