IHE / About / Students scientific associations / Koło Naukowe Chłodników

Koło Naukowe Chłodników

Koło Naukowe Chłodników jest organizacją zrzeszającą studentów wydziału MEiL, którzy kształcą się na kierunku Chłodnictwo i Klimatyzacja. Głównym celem działalności Koła jest rozwój zainteresowań naukowych jego członków. Mottem naszego koła jest hasło "Chłodnictwo to nie tylko lodówki", więc staramy się poszerzać naszą wiedzę na temat zastosowań obiegów chłodniczych, także pod kątem przyszłej praktyki zawodowej. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu poznanie jak najszerszego zastosowania urządzeń i instalacji chłodniczych.

opiekun KNCH PW - dr inż. ANDRZEJ GRZEBIELEC

Odwiedź naszą stronę Koło Naukowe Chłodników i dołącz do nas