IHE / About / Divisions / Division of Power Engineering

Division of Power Engineering

 

Head of Division

room 412

dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW

e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 52 86

phone 22 234 52 07

 

Office

room. 414 b

mgr Katarzyna Langiewicz

e-mail: zmiue@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 52 86

phone 22 825 29 01

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Modelowanie urządzeń energetycznych
 • Optymalizacja procesów energetycznych
 • Sterowanie procesami energetycznymi
 • Bilansowanie układów energetycznych
 • Zagadnienia rynków energii
 • Analizy techniczno- ekonomiczne inwestycji energetycznych
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczną
 • Projekty kotłów energetycznych
 • Projekty modernizacyjne turbin
 • Ograniczanie emisji z instalacji energetycznych
 • Polityka energetyczna koncernów energetycznych
 • Systemy informatyczne elektrowni i koncernów energetycznych
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo elektrowni jądrowych
 • Modelowania procesów w reaktorach jądrowych
 • Analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
 • Energetyka jądrowa w sektorze energetycznym

Badania

Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczych

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

Historia Zakładu

Historia Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych