IHE / About / Library

Library

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Biblioteka Wydziałowa

Library of Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Monday-Tuesday: 9.00 - 17.00

Wednesday: 9.00 - 16.00

Thursday-Friday: 9.00 - 17.00
Extramurial studies Saturday sessions: 10.00 - 14.00

ul.Nowowiejska 21/25

room 10
phone 22 234 5768
e-mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl

Biblioteka Instytutu Techniki Cieplnej

Library of Institute of Heat Engineering

Monday-Friday: 9:00 - 13:00

ul. Nowowiejska 21/25

room 12
phone: 22 234 5249
e-mail:

Main Library

http://www.bg.pw.edu.pl/