IHE / RSS News / PAE news / Zrób dyplom z Heat-Tech Center

Zrób dyplom z Heat-Tech Center

Zapraszamy  studentów  ostatniego  roku  studiów  wyższych,  zainteresowanych  zdobyciem doświadczenia  wynikającego  ze  współpracy  z  firmą  energetyczną,  do  udziału  w  III  edycji uruchomionego  przez  Heat-Tech  Center  w  Dalkia  Warszawa  S.A.  programu  „Zrób  dyplom  z  Heat-Tech Center”. W ramach programu studenci semestru dyplomowego, pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center, będą mieli możliwość przygotowania pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów B&R.

19/01/2015 2:46 pm
27/01/2015 3:17 pm