IHE / RSS News / PAE news / Zmiany przedmiotów

Zmiany przedmiotów

Uwaga, z uwagi na zmiany, jakie w okresie wakacji dokonane zostały w programach studiów i przedmiotach (głównie zmiana liczby punktów ECTS) niektóre z przedmiotów, na które w czerwcu prowadzone były zapisy obecnie zostały zamknięte a w efekcie studenci nie zostali na nie zapisani. W związku z tym bardzo proszę o sprawdzenie list przedmiotów na jakie studenci zostali na semestr 2013Z zapisani (nie chodzi o deklaracje które są tylko listą „życzeń”) i dokonanie ewentualnej korekty.

23/09/2013 8:10 am
01/10/2013 9:17 am