IHE / RSS News / PAE news / Zintegrowane Systemy CAD_CAM_CAE

Zintegrowane Systemy CAD_CAM_CAE

(NK690)

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów.

30/01/2015 7:49 pm
07/02/2015 8:17 pm