IHE / RSS News / PAE news / Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE

Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów.

01/02/2018 10:27 am
09/02/2018 11:18 am