IHE / RSS News / PAE news / Zintegrowane Systemy CAD CAM CAE

Zintegrowane Systemy CAD CAM CAE

Przedmiot oferowany na studiach inżynierskich w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, MiBM oraz AE (ANK690)* i obieralnej dla pozostałych kierunków studiów.

21/02/2014 11:23 am
01/03/2014 12:17 pm