IHE / RSS News / PAE news / Zintegrowane Systemy CAD CAM CAE

Zintegrowane Systemy CAD CAM CAE

(dawne ZSC I – NK436, ANK436)
Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK i MiBM (NK690) oraz AE (ANK690) i obieralnej dla pozostałych kierunków.

29/01/2013 3:02 pm
06/02/2013 3:17 pm