IHE / RSS News / PAE news / Zapisy na przedmiot HES Kompetencje psychospołeczne – adaptacja do wymagań świata pracy

Zapisy na przedmiot HES Kompetencje psychospołeczne – adaptacja do wymagań świata pracy

Informujemy o otwarciu zapisów na przedmiot Kompetencje psychospołeczne – adaptacja do wymagań świata prac. Przedmiot ten stanowi uzupełnienie oferty kursów z grupy HES i jest polecany – jako HES13 - studentom 7-ego semestru studiów inżynierskich, a także – jako HES21 – studentom studiów magisterskich. Szczegółowy opis kursu zawiera załączony dokument w formacie PDF.

29/09/2017 10:02 am
07/10/2017 10:17 am