IHE / RSS News / PAE news / Zaktualizowany terminarz wyborczy

Zaktualizowany terminarz wyborczy

W wyniku decyzji prawników PW , odnoszących się do uzgodnionych wstępnie z UKW  zmian w kalendarzu wyborczym, Wydziałowa Komisja Wyborcza wydziału MEiL wprowadza korekty, umożliwiające potencjalne przeprowadzenie wyborów uzupełniających, gdy będzie to konieczne.

29/02/2016 12:43 pm
08/03/2016 1:17 pm