IHE / RSS News / PAE news / Zajęcia dla najlepszych studentów I roku

Zajęcia dla najlepszych studentów I roku

W semestrze letnim 2011/2012 w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostaną zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej. Przeznaczone są dla najlepszych studentów, którzy będą w stanie podołać wymaganiom na wyższym poziomie, niż na analogicznych zajęciach z programu studiów. Zajęcia będą prowadzone dla małej liczebnie grupy studentów, a o przyjęciu na nie decydować będzie liczba punktów z rekrutacji na studia i średnia ocen z pierwszego semestru studiów.

06/02/2012 11:25 am
14/02/2012 12:17 pm