IHE / RSS News / PAE news / ZK-CAD II

ZK-CAD II

Dotyczy studentów III semestru kierunków Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn odrabiających zajęcia z przedmiotu: ZAPIS KONSTRUKCJI – CAD II

25/09/2012 3:20 pm
03/10/2012 4:17 pm