IHE / RSS News / PAE news / Wykład dla studentów i doktorantów - profesor wizytujący J R Banerjee

Wykład dla studentów i doktorantów - profesor wizytujący J R Banerjee

Niniejszym zapraszam na wykład dla studentów i doktorantów, i pracownicy są mile widziani, z Wydziału MEiL, który wygłosi profesor wizytujący J R Banerjee, w dniach 15.05 – 15.06. 2015.
Aeroelastic Analysis of Aircraft and Other Structures (25 hours including tutorials).

21/05/2015 6:54 pm
29/05/2015 7:17 pm