IHE / RSS News / PAE news / Wstępna ocena wniosków o stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2011_12

Wstępna ocena wniosków o stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr letni 2011_12

Poniżej przedstawiono wstępną ocenę zgłoszonych wniosków. Studenci, którzy zgłaszają jakiekolwiek zastrzeżenia proszeni są o osobisty kontakt z prodziekanem ds. studenckich prof. Pawłem Pyrzanowskim. Zastrzeżenia dotyczyć mogą wyłącznie źle naliczonych punktów ECTS lub średniej. Żadne nowe wnioski nie będą już przyjmowane. Ostateczny czas reklamacji mija w piątek 16 marca 2012.

12/03/2012 2:19 pm
20/03/2012 3:17 pm